2021 in cijfers
Ligdagen

Dagopnames

Opnames

Baby's

Ingrepen

Spoedgevallen

Vrijwilligers

Medewerkers

Artsen (in opleiding)

Gemiddelde leeftijd

Nationaliteiten

Stagiairs

Klinische studies

Consultaties

Bedden

238.202

74.663

36.689

1.777

47.557

195
3.055
375

42,5

35

1.301

319

45.366

470.749

1.046

2021 in cijfers
Bedden

Opnames

Dagopnames

Ligdagen

Consultaties

Spoedgevallen

Ingrepen

Baby's

Klinische studies

Artsen (in opleiding)

Medewerkers

Vrijwilligers

Stagiairs

Nationaliteiten

Gemiddelde leeftijd

42,5

35

3.055
1.301

375

195
319

1.777

47.557

45.366

470.749

1.046

238.202

74.663

36.689