Ons team in cijfers
Onze zorg in cijfers
Wist je dat ...?
Ligdagen

Dagopnames

Opnames

Baby's

Ingrepen

Spoedgevallen

Vrijwilligers

Medewerkers

Artsen (in opleiding)

Gemiddelde leeftijd

Nationaliteiten

Stagiairs

Klinische studies

Consultaties

Bedden

241.597

80.601

37.373

1.750

50.891

220
3.126
373

42,5

38

1.330

331

51.163

475.679

1.046

Wist je dat ...?
Bedden

Opnames

Dagopnames

Ligdagen

Consultaties

Spoedgevallen

Ingrepen

Baby's

Klinische studies

Artsen (in opleiding)

Medewerkers

Vrijwilligers

Stagiairs

3.126
1.330

373

220
331

1.750

50.891

51.163

475.679

1.046

238.202

80.601

37.373