Natuur op voorschrift


Een project van az groeninge, vzw Doerak, Intercommunale Leiedal, stad Kortrijk, Logo Leieland, Natuurpunt en Stadlandschap Leie en Schelde

Met de steun van:

Onze visie

Met het project "Natuur op voorschrift" willen we inzetten op verbinden, bewegen en het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid bij een zeer ruim publiek in de regio.

Verbinden

Met het project ‘natuur op voorschrift’ verbinden we de verschillende sites en doelpopulaties in een groen gebied van ca. 60 ha met elkaar. Letterlijk door te zorgen voor toegankelijke en veilige wandelpaden en oversteekplaatsen. Figuurlijk door de doelgroepen in contact te brengen met de natuur en de sociale interactie te bevorderen. We verbinden het ziekenhuisgebeuren met de buitenomgeving door gebruik te maken van de symboliek en therapeutische kracht van natuur.

Bewegen

We laten mensen naar de natuur verlangen en zetten hen aan tot bewegen door slimme en motiverende bewegwijzering van de verschillende wandelroutes en communicatie via verschillende kanalen.

Verbeteren fysieke en mentale gezondheid

We maken gebruik van de verschillende initiatieven in de buurt en integreren ze in de therapie voor patiënten. We gaan buiten actief aan de slag met patiënten, gebruiken het groen in het kader van therapie voor mensen met een psychiatrische problematiek en knopen in de natuur gesprekken aan met patiënten en hun familie. We geven patiënten ‘natuur op voorschrift’ mee.