Zibi's speeltuin


Een kindvriendelijke buitenomgeving
voor campus kennedylaan

Buiten spelen is gezond!

Gezonde en evenwichtige kinderen

Een omgeving met veel prikkels daagt het kind uit tot bewegen. Volgens dezelfde studie werd aangetoond dat kinderen die veel buiten spelen en bewegen meer kans hebben om gezond en evenwichtig op te groeien. Ze lopen relatief minder risico op botbreuken en herstellen sneller bij ziekte. Het kind leert zelf zijn (on)mogelijkheden inschatten en is zodoende minder vaak het slachtoffer van een ongeluk(je).


Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen die voldoende bewegen op langere termijn minder osteoporose, hart en vaatziekten en diabetes ontwikkelen.

Minder zwaarlijvige kinderen

Om gezond en fit op te groeien, moeten kinderen elke dag minimaal één uur tamelijk intensief bewegen en bij het buitenspelletjes doet een kind dat volop. Kinderen die vaker actief buiten spelen hebben daarom ook minder kans op overgewicht.

Blije kinderen

Volgens een Nederlandse studie wordt ruim 80% van de kinderen vrolijk en blij van vrij buitenspelen met andere kinderen.

Bron: www.gezondheid.be

Robinia hout als duurzame keuze

Robinia, ook gekend als pseudo acacia, is een snelgroeiende Europese hardhoutsoort. Ze heeft een gelijkaardige kleur en temperament zoals de gekende hardhoutsoorten eik en kastanje. Toch is er een grote meerwaarde van robinia: zijn uitzonderlijke duurzaamheid.


Het hout van deze boom behoort tot de hoogste duurzaamheidklasse 1 waardoor het een enorme levensduur kan garanderen in contact met de grond. Zijn levensduur is dus evenwaardig aan tropisch hardhout, namelijk + 25 jaar. Als er geen contact is met grond en aarde is de levensduur nog vele tientallen jaren langer. Deze hoge levensduur maakt deze houtsoort vooral populair bij landbouwers die deze houtsoort verkiezen voor hun palen om hun weide en erven mee af te zetten.


Robiniahout heeft naast zijn hoge duurzaamheid ook een vrij nerveus karakter. Het hout is dus niet even stabiel als tropisch hardhout waardoor het gebruik vooral tot zijn recht komt in organisch vormgegeven toepassingen zoals speeltuinen. Toch is het mogelijk dankzij de techniek vingerlassen en het correct drogen van het hout, een verhoogde stabiliteit te bekomen. Hierdoor zijn er heel wat nieuwe perspectieven zoals terrassen en gevelbekleding mogelijk.


De robinia boom is snelgroeiend en dus ook snel kaprijp en groeit bovendien op Europese bodem waardoor deze een heel hoge ecologische waarde heeft.Bron: www.robiniahout.be