Zibi's speeltuin


Een kindvriendelijke buitenomgeving
voor campus kennedylaan

Onze visie

We creëren ...

... een kindvriendelijke buitenomgeving ...

We willen kinderen die op bezoek komen naar het ziekenhuis of die bij ons verblijven de kans geven om te spelen in een groene omgeving. Kinderen die veel buiten spelen en bewegen, hebben meer kans om gezond en evenwichtig op te groeien. Ze lopen relatief minder risico op botbreuken en herstellen sneller bij ziekte. Op langere termijn ontwikkelen ze minder osteoporose, hart en vaatziekten en diabetes.

... die kinderen prikkelt en stimuleert ...

Een natuurlijke speelomgeving stimuleert tot meer gevarieerd en creatief speelgedrag. De speelplek moet uitdagend zijn, alsook een leerplek die de zinnen prikkelt, creativiteit stimuleert, natuurbeleving versterkt en aanzet tot beweging. Dit komt vaker voor in natuurlijke dan in niet-natuurlijke speelomgevingen. (zie ook visietekst 'spelen in de praktijk')

... en die een positief effect heeft op hun beleving en/of genezing.

Een kindvriendelijke aankleding schept een gevoel van veiligheid en herkenning. Daardoor wordt angstreductie maximaal gestimuleerd. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat omgevingsaspecten in het ziekenhuis het zorgproces in positieve zin kunnen beïnvloeden.


We hebben hierbij ook aandacht voor ...

... de ouders of begeleiders van de kinderen.

We voorzien op de route tussen parking en onthaal geen grote speelinstallaties, maar kleine zaken die kinderen onderweg kunnen afleiden van hun ziekenhuisbezoek- of opname. Het is op dit pad niet de bedoeling kinderen (én hun ouders/begeleiders) lang op te houden.


... de integratie in de bestaande buitenomgeving.

We kiezen natuurlijke materialen voor de speelinstallaties, zoals Robinia of kastanjehout. We zorgen voor een herkenbaar symbool dat de verschillende speelinstallaties aanduidt.