• Maart 2023
  Aanleg tijdelijke parkings
  Sluiting parking C
  Start ruwbouwfase: grondwerken
 • April 2023
  Wegname gevelelementen in blok C
 • Juni 2024
  Einde ruwbouwfase
  Start afwerking en technieken
 • Mei 2025
  Einde afwerking en technieken
  Start inrichting ruimtes, oa meubilair
 • September 2025
  Verhuis van campus reepkaai naar campus kennedylaan
  Sluiting campus reepkaai
 • Oktober 2025
  Start aanleg parking naast blok C
 • Februari 2026
  Ingebruikname parking naast blok C
  Einde van de werken